Systembeskrivning LKS V2 teknikplattform

Författare:

 • Lars Tydén
 • Hanna Andersson
 • Fredrik Forslund
 • Leif Festin
 • Fredrik Mörnestedt
 • Sebastian Olsson
 • Mikael Petersson
 • Christer Wigren

Publiceringsdatum: 2007-06-25

Rapportnummer: FOI-R--2275--SE

Sidor: 57

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • simulering
 • telekrig
 • CNO
 • HLA
 • ledningskrigföring
 • informationskrigföring

Sammanfattning

Denna rapport beskriver den tekniska plattformen som Ledningskrigföringssimulatorn LKS använder. Plattformen använder HLA för distribuerade simuleringar och en lång rad med modeller ingår genom att merutnyttja modellresultat från arbeten gjorda inom andra FoT projekt. Utvecklingen av teknikplattformen för LKS har inneburit att en nätverksmodell med CNO, stabsverktyg för presentation av lägesinfo speciellt med avseende på telekrig och CNO samt C2 funktionalitet nyutvecklats. Plattformen består av tre delar, en del för scenarioplanering och konfiguration, en del för den dynamiska duellen där duellen utspelas med simulerad tid samt en utvärderingsdel där dueller kan återuppspelas och loggade data analyseras. Designen är gjord så att olika plattformar (t ex stridsvagnar och fartyg) konfigureras med olika komponenter (t ex sensorer och vapen) och simuleras distribuerat över ett nätverk. Med LKS finns möjligheten att sätta upp scenarier för att värdera några mot några i enskilt användande eller som värderingsduell där man kan bilda lag som kan duellera mot varandra.