Systembeskrivning LKS stabsverktyg

Författare:

  • Lars Tydén
  • Hanna Andersson

Publiceringsdatum: 2007-06-25

Rapportnummer: FOI-R--2276--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • EWSim
  • LKS

Sammanfattning

LKSStab är ett stabsverktyg som används av en grupp försökspersoner som agerar ledningsgrupp under en dynamisk simulering. Den är en fristående applikation som typiskt körs I en federation där det även ingår en scenariomotor, nätverkssimulator och ett eller flera EWSimfederat. LKSStabs huvudsakliga uppgift är presentera en lägesbild för användaren samt att tillhandahålla ett gränssnitt för att order och rapporter ska kunna skickas och tas emot. Lägesbilden byggs upp av rapporter som tas emot från sensorer och andra enheter som simuleras i EWSim-federaten, och presenteras främst i två stycken kartvyer, Situation Map och Network Map, som även inehåller filter för val av vilken information som ska visas. Det finns även ett flertal andra vyer, t ex FFM Command Sender som tillhandahåller ett gränssnitt för att kunna skicka order och rapporter till andra enheter. LKSStab kontrollerar själv om en logger styr en uppspelning av en tidigare loggad simulering och skiftar automatiskt mellan att simulera och spela upp ett scenario.