Models used in assessment of optical sensors

Författare:

  • Sten Nyberg

Publiceringsdatum: 2007-08-14

Rapportnummer: FOI-R--2290--SE

Sidor: 27

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • optisk sensor
  • syntetiska bilder
  • prestandamodell
  • värdering

Sammanfattning

Denna rapport beskriver tre modeller som kan användas i värderingen av en optisk sensor. Fokus ligger på prestanda och inte tekniska detaljer i sensorn. Hela kedjan från mål till observatör beaktas. Från en mängd parametrar fås sannolikheten för detektion och ibland också för klassificering och identifiering. Den första modellen, Baileys modell, utgår från att en observator tittar efter ett mål, eventuellt med kikare eller en elektrooptisk sensor. Den andra modellen är NVTherm från Night Vision Laboratory (NVESD). Den har en mycket detaljerad beskrivning av sensorn. Den tredje modellen skiljer sig från övriga genom att starta med en bild tagen med relevant val av mål. bakgrund, atmosfär och sensor. Ett litet experiment har gjorts där syntetiska bilder från ett Cameosim program har jämförts med verkliga registreringar från en ir-sensor. Resultatet kan vara vägledande för vilka egenskaper som är viktiga vid skapandet av syntetiska bilder.