N-guanylurea-dinitramide (FOX-12): properties

Författare:

 • Henric Östmark
 • Andreas Helte
 • Torgny Carlsson
 • Reine Adolfsson
 • Lars Bodin
 • Hans Edvinsson
 • Carina Eldsäter
 • Jonas Lundgren
 • Håkan Örnhed

Publiceringsdatum: 2007-10-04

Rapportnummer: FOI-R--2312--SE

Sidor: 15

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • N-Guanylurea dinitramid
 • FOX-12
 • GUDN
 • sprängämne
 • energetiskt material
 • egenskaper
 • detonationshastighet
 • slow cook-off
 • large scale gap test

Sammanfattning

N-guanylureadinitramid (FOX-12 eller GuDN) är ett nytt energetiskt material med låg känslighet och det har god potential som ingrediens i lågkänsligt krut eller som IM-sprängämne (IM=insensitive munition). Denna rapport beskriver ett antal av FOX-12:s egenskaper, såsom känslighet, termisk stabilitet och fysikaliska egenskaper (kristalldensitet (bulk), ?=1.7545 g/cm3; bildningsvärme, ?Hf = -355 kJ/mol; aktiveringsenergi, Ea=277 kJ/mol). Prestanda har beräknats och uppmätts experimentellt. Detonationshastigheten bestämdes till 7970m/s, vilket motsvarar ett värde mellan de för hexogen of trotyl. Inledande känslighetstest, med avseende på långsam upphettning (slow cook-off) och stötvågsinitiering (large scale gap test) visar att FOX-12 är mycket lågkänsligt (reaktion typ V (brand) i SCO och 72-90 cards i LSGT). Resultaten presenterade i denna rapport visar tydlgt att FOX-12, som ingrediens, är en lovande kandidat för ny lågkänslig ammunition (Insensitive Munition).