Parallel computer algorithms for the solution of volume integral equation models in marine electromagnetics

Författare:

  • Brodd Leif Andersson
  • Jan-Ove Hall
  • Kurt Otto

Publiceringsdatum: 2008-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2326--SE

Sidor: 13

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • integralekvationsmetod
  • marin elektromagnetik
  • tre dimensioner

Sammanfattning

Volymintegralekvationer är ett viktigt hjälpmedel för att modellera och analysera elektromagnetisk vågutbredning i marin miljö, t.ex. för att bedöma detektionsavstånd. I denna rapport studeras algoritmer för att lösa volymintegralekvationer med hjälp av parallelldatorer. Speciellt har algoritmer för lösning av linjära ekvationssystem med fyllda matriser studerats. En implementation av en direktlösare för parallelldatorer har utvärderats genom att lösa ett endimensionellt integralekvationsproblem. Lösaren visar sig vara mycket effektiv. Iterativa lösare och prekonditionerare som är lämpliga för parallelldatorer diskuteras också. Dessa algoritmer kan implementeras i framtida parallelliserade versioner av EMrad, som är en kod för elektromagnetisk vågutbredning i marin miljö. Denna studie visar att kodens prestanda kan förbättras avsevärt genom att använda parallelldatoralgoritmer.