Verksamhetsscenario för EU snabbinsatsstryka

Författare:

 • Dennis Andersson
 • Johan Fransson

Publiceringsdatum: 2008-01-07

Rapportnummer: FOI-R--2329--SE

Sidor: 73

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • verksamhetsmodellering
 • verksamhetsscenario
 • ledningssystem
 • NBG
 • Snabbinsatsstyrkan
 • UML
 • ledning
 • insats
 • markstrid

Sammanfattning

Sverige ansvarar för att i EUs regi sätta upp en nordisk Snabbinsatsstyrka (NBG) med 6 månaders beredskap från och med 2008-01-01. Detta förband skiljer sig från traditionella förband både i organisation och verksamhet och ställer därmed nya krav på de tekniska system som ska stödja Försvarsmaktens ledning. Projektet Ledning Bataljon ansvarar för utvecklingen av ledningssystemets tekniska del Stridsledningssystem Bataljon (SLB) samt framtagning av ledningsmetoder för bataljon inom markstridskrafterna. Modellering av EUs snabbinsatsstyrkors verksamhet och framtagande av dimensionerande ramscenario är ett viktigt steg för att hitta de behov som införandet av snabbinsatsstyrkan ställer på ledningssystemet. Detta dokument beskriver på förbandsnivå den verksamhet som en EU snabbinsatsstyrka har till uppgift att bedriva samt sammanställa den i ett scenario som kan analyseras för att hitta dimensionerande faktorer för framtida ledningssystem för Snabbinsatsstyrkan.