Insatsstyrkors behov av helikopterstöd

Författare:

  • Per-Ola Lindell
  • Magdalena Hammervik

Publiceringsdatum: 2009-09-30

Rapportnummer: FOI-R--2337--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • instatsstyrka
  • helikopterförband
  • typinsats
  • verksamhetsanalys

Sammanfattning

I denna rapport presenteras resultatet från en verksamhetsanalys med målet att identifiera insatsstyrkors behov av helikopterstöd under genomförandet av typinsatserna 1 till och med 7 i enlighet med UTOEM Helikopterbataljon 2010, i syfte att verifiera ingångsvärdena till UTOEM Helikopterbataljon 2010. Arbetet genomfördes genom att stabsofficersrepresentanter från insatsstyrkans stab samt delarna mark, sjö, luft och logistik under tre dagar aktivt medverkade i modellering av troliga händelseförlopp under genomförandet av respektive typinsats. Utifrån utarbetade händelseförlopp identifierade gruppen därefter gemensamt insatsstyrkans och dess ingående delars behov av helikopterstöd i termer av: (1) Operativ/taktisk förmåga (vad som ska genomföras samt var och i vilket sammanhang), (2) Volym (hur mycket som ska utföras, antal samtidiga riktningar), (3) Uthållighet (under hur lång tid det ska utföras, per dygn och totalt) och (4) Beredskap.