Nordisk försvarspolitisk samverkan - Motiv, möjligheter och vinster

Författare:

  • Bo Ljung

Publiceringsdatum: 2007-10-31

Rapportnummer: FOI-R--2341--SE

Sidor: 89

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Nordisk försvarspolitisk samverkan har blivit en politisk prioriterad fråga. Svenska Försvarsmakten och norska Forsvaret har nyligen genomfört en gemensam studie om norsk-svenska samverkansmöjligheter. Denna rapport har tillkommit på hemställan av försvarsdepartementet och separerat från den nämnda studien. Rapportens syfte är att belysa motiv, möjligheter och vinster med nordisk samverkan, sett i ett brett perspektiv, och att därigenom också tillhandahålla några övergripande second opinionaspekter på frågan. Rapporten behandlar framtida produktionssamverkan - materielanskaffning, utbildning, forskning etc. Den tar också upp viss operativ samverkan, samt anför därutöver säkerhetspolitiska aspekter - förutsättningar och konsekvenser - på nordisk samverkan. Rapporten bekräftar i generella termer att såväl produktionsekonomiska och kompetensmässiga som operativa och säkerhetspolitiska faktorer ger motiv för utveckling av nordisk försvarspolitisk samverkan.