3D-avbildande laserradar i statiska miljöer. Slutrapport 2005-2007

Författare:

 • Tomas Chevalier
 • Christina Grönwall
 • Frank Gustafsson
 • Håkan Larsson
 • Dietmar Letalick
 • Ove Steinvall
 • Gustav Tolt

Publiceringsdatum: 2008-01-07

Rapportnummer: FOI-R--2364--SE

Sidor: 103

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • 3D-laser
 • laserradar
 • aktiva sensorer
 • prestandavärdering
 • teknikutveckling
 • signalbehandling
 • måligenkänning

Sammanfattning

Denna rapport utgör slutrapporten för Försvarsmaktprojektet Måligenkänning med högupplösande 3D-avbildande laserradar, som pågått 2005-2007. Målet med projektet har varit att stödja försvarsmakten med kunskap inom området 3D-avbildande laser-radar. Detta har gjorts genom att följa den internationella utvecklingen, delta i interna-tionella samarbeten, samt genom att utveckla sådan kunskap att FOI fortsätter vara en intressant partner inom området. I rapporten beskrivs olika tänkbara tillämpningarna för 3D-avbildande laserradar i statiska miljöer, med andra ord miljöer där inga snabba förändringar sker. Det interna-tionella läget inom området beskrivs, såväl gällande teknik och system som signal-behandling. En bild av den kommersiella marknaden ges. Som en central del av projektet beskrivs även FOIs mätaktiviteter 2005-2007. Ett mål med projektet har varit att genomföra en prestandavärdering av sensortypen för några tillämpningar. Fokus har varit att ta fram en värderingsmetodik som kan tilläm-pas även för kommande frågeställningar. Denna redovisas tillsammans med några exempel. Som rapporten visar finns en stor potential för sensorn, för såväl militära som civila tillämpningar. Om man utnyttjar sensorns kapacitet finns möjligheter till förmågor som avståndsdiskriminering, robust måligenkänning, dygnsoberoende och högupplöst spaning på långa avstånd.