Transfer of Training in Military Aviation

Författare:

 • Jonathan Borgvall
 • Martin Castor
 • Staffan Nählinder
 • Per-Anders Oskarsson
 • Erland Svensson

Publiceringsdatum: 2008-03-11

Rapportnummer: FOI-R--2378--SE

Sidor: 35

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • träning
 • träningseffekt
 • överföring
 • flyg
 • simulering
 • fidelity
 • människa-system interaktion
 • MSI

Sammanfattning

Föreliggande rapport redovisar resultat av en litteraturgenomgång samt egen forskning rörande träningseffekter och i synnerhet så kallade "transfer of training" studier. Mer specifikt handlar rapporten om överföring av kunskaper och färdigheter från träning i till operativ miljö. Särskild uppmärksamhet har riktats på studier som genomförts inom flyget. Syftet med rapporten är att tillhandahålla bakgrundskunskap för forskare som avser genomföra "transfer of training" studier. Rapporten är därför utformad som en sammanställning av metodologiska erfarenheter och teoretiska frågeställningar kring ämnet "transfer of training".