Electrohydrodynamic flow control - A litterature survey

Författare:

  • Tomas Hurtig
  • Anders Larsson
  • Mattias Liefvendahl

Publiceringsdatum: 2008-01-07

Rapportnummer: FOI-R--2417--SE

Sidor: 39

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • flödeskontroll
  • plasma
  • elektrohydrodynamik

Sammanfattning

Aerodynamisk flödeskontroll med hjälp av plasmaaktuatorer av den typ som behandlas i denna litteraturöversikt har varit kända sedan tidigt 90-tal och intresset för tekniken har ökat lavinartat de senaste fem åren. Ideér kring användandet av elektriska urladdningar för att påverka chockfronter vid supersoniska och hypersoniska hastigheter har funnits sedan 1960-talet, den typ av yturladding som diskuteras i denna studie är dock betydligt mindre energikrävande och används primärt för att modifiera gränsskikt. Denna liiteraturstudie kring elektrohydrodynamisk flödeskontroll inkluderar experiment, modellering och simuleringsarbeten som publicerats före april 2007.