Energikontroll: Kreml, Gazprom och rysk energipolitik.

Författare: Robert Larsson
Ort: Stockholm
Sidor: 112
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-02-11
Rapportnummer: FOI-R--2445--SE
Nyckelord:
Keywords: Ryssland, säkerhetspolitik, säkerhet, energi, energisäkerhet, olja, gas, rörledningar, pipelines, Gazprom, Nord Stream, Kreml, nationalism, Russia, security policy, security, energy, energy security, oil, Kremlin
Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att analysera den ryska energipolitiken med fokus på kontrollfrågorna. Målet är att ge en läges- och trendbeskrivning av ett antal relevanta förändringar sedan 2005. Rapporten drar ett antal slutsatser som sammantaget vittnar om att utvecklingstrenden rörande energifrågor i Ryssland har fortsatt i den riktning som utpekats i tidigare rapporter från FOI, nämligen att kontrollen över energifrågorna i Ryssland blir allt viktigare för staten, Kreml och presidenten.
Abstract: The aim of the study is to analyse the Russian energy policy with a focus on the aspect of control. The objective is to show what the current situation and trends look like since 2005. The report draws several conclusions that together bear witness of that development has evolved along the lines previously pointed out by FOI , namely that obtaining control over the energy issues in Russia has become increasingly important to the state, to the Kremlin and to the President.