Användartest LKS demonstrator version 3

Författare:

 • Martin Castor
 • Jenny Lindoff
 • Magdalena Hammervik

Publiceringsdatum: 2008-04-08

Rapportnummer: FOI-R--2485--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ledningskrigföring
 • demonstrator
 • telekrig
 • nätverksoperationer
 • informationsoperationer
 • människa system inetraktion
 • värdering
 • MSI
 • LKS
 • CNO

Sammanfattning

FOI utvecklar på uppdrag av FMV en demonstrator som en del i utvecklingen av ledningskrigföringssimulator, LKS. Syftet är att kunna visualisera effekter av ledningskrigföring på ledningsförmåga. Föreliggande rapport beskriver det fjärde experimentet eller användartestet med användare från Försvarsmakten. Experimentet genomfördes med version 3 av LKS-demonstratorn. Upplägget på experimentet liknar till stor del tidigare experiment. Denna rapport fokuserar dock på insamling av information kring gränssnitt och funktionalitet som kan användas i FEDEP modelleringen för nästa version av demonstratorn. Nytt för detta experiment var också test av ett mer modulärt utformat scenario, att officerarna som deltog spelade mot spelledningen istället för mot varandra som tidigare, samt förekomst av mer funktionalitet för nätverksoperationer. De tre experimentdeltagarna spelade staben för en insatsstyrka som agerade i ett scenario där uppgiften var att upprätthålla stabilitet i ett insatsområde där aktiviteten hos en irreguljär styrka resulterade i ett antal incidenter som staben måste hantera. De två styrkorna hade tillgång olika typer av medel och motmedel för telekrigföring (EW/TK) och nätverksoperationer (CNO). Beteendevetenskaplig datainsamling genomfördes vilken syftade till att testa om och hur ledningsförmåga skulle kunna mätas samt att ta fram behov av funktionalitet för framtida versioner av demonstratorn. Datamängden är för liten för att kunna dra generella slutsatser om ledningsförmåga och enbart exempel på hur data kan se ut presenteras i rapporten. Detta eftersom experimentets huvudsyfte var att samla in användarnas åsikter och erfarenheter som indata till demonstratorns fortsatta utveckling.