Missilförsvaret och den strategiska balansen i Europa

Författare:

 • Fredrik Lindvall
 • Anders Lennartsson
 • Mattias Waldenvik
 • Jens Wirstam

Publiceringsdatum: 2008-04-01

Rapportnummer: FOI-R--2490--SE

Sidor: 56

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • missilförsvar
 • säkerhetspolitik
 • kärnvapen
 • strategisk balans
 • Europa
 • USA
 • Ryssland

Sammanfattning

Rapporten belyser de amerikanska missilförsvarsplanerna för Europa och deras betydelse för den strategiska balansen. Fokus ligger på missilförsvar mot lång- och medeldistansrobotar. Ryskt agerande får särskild uppmärksamhet. Exempel på slutsatser i rapporten är att den föreslagna grupperingen i Polen och Tjeckien är tekniskt lämplig för att skydda USA och dess allierade från robotar som avfyras från Mellanöstern. Det amerikanska missilförsvaret påverkar också Europas strategiska balans genom att lägga en skugga över andra aktörers förmågor, vilket också innebär stabilitetsutmaningar för Sverige. Bakgrunden till studien är en ambition att genom en svensk analys få ett självständigt perspektiv på missilförsvarsproblematiken. Rapporten är skriven inom projektet Atlantisk säkerhet, europeisk krishantering (ASEK), vilket fi- nansieras av Försvarsdepartementet. I arbetet har säkerhetspolitisk kompetens från avdelningen Försvarsanalys kombinerats med teknisk kompetens från avdelningen för Försvars- och säkerhetssystem vid FOI.