Generisk modell av ett radarluftvärnsrobotsystem med Telekrig

Författare:

 • Peter Klum
 • Mikael Petersson
 • Mattias Verona

Publiceringsdatum: 2008-09-11

Rapportnummer: FOI-R--2537--SE

Sidor: 58

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • modellering
 • simulering
 • värdering
 • telekrig
 • TK
 • radar
 • radarstörning
 • luftvärnsrobot
 • kollimationsstyrning
 • syftbäringsstyrning
 • kommandostyrning
 • semiaktiv målsökarstyrning

Sammanfattning

Dokumentet beskriver en generisk modell av ett radarluftvärnsrobotsystem utvecklad för simuleringsramverket EWSim. Modellen är där utformad för att kunna användas i större simuleringsscenarier med telekrig. I modellen styrs luftvärnsroboten med kommandon att följa en eldledningsradars siktlinje mot målet (kollimationsstyrning realiserad med kommandostyrning). Eldledningsradarn invisas från en spaningsradar. Dokumentet ger en kort introduktion till radarstyrda luftvärnsrobotsystem samt telekrig i ett luftvärnsrobotsystem men är i övrigt på en teknisk nivå. Komponenter i modellen, deras arbetssätt, hur de kan påverkas av telekrig samt hur de konfigureras och används i EWSim presenteras. En generell meddelandestruktur har utvecklats för kommunikation mellan de olika plattformarna i luftvärnsrobotsystemet. Validering av radarsystemet har genomförts och en avfyrad robot beter sig rimligt i de avfyrningsfall som har testats. Dokumentet avslutas med en diskussion kring den utvecklade modellen samt med några förslag till fortsatt arbete. Bland annat föreslås en vidareutveckling av radarmodellen, i syfte att möjliggöra modellering av semiaktivt styrda radarrobotar.