Metodhandbok för framtagning av TTEM

Författare:

  • Johan Fransson

Publiceringsdatum: 2008-10-23

Rapportnummer: FOI-R--2551--SE

Sidor: 46

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • TTEM
  • Kravhantering
  • Systemutveckling

Sammanfattning

Metodhandbok för framtagning av TTEM utgör en manual för FM utvecklingsofficerare att ta fram TTEM för produkter i FM. Handboken är framtagen inom projektet Riktlinjer för FM ledningsplatsutveckling (Ril FM LP) och baserats på kunskap och erfarenhet om kravhantering och systemutveckling som erhållits från flera utvecklingsprojekt i FM. I metodhandboken finns en tydlig koppling till hur ett verktyg för att hantera krav nyttjas.