The African Union Mission in Sudan (AMIS)

Författare:

  • Arvid Ekengard

Publiceringsdatum: 2008-08-26

Rapportnummer: FOI-R--2559--SE

Sidor: 59

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • AMIS
  • Afrikanska Unionen
  • Darfur
  • fredsoperationer
  • R2P

Sammanfattning

AMIS, the African Union Mission in Sudan, verkade i Darfur från 2004 till 2007. Denna rapport syftar till att utvärdera AMIS. Härvid behandlas AMIS bidrag till fredsprocessen i Darfur, operationens försök att skydda civilbefolkningen samt dess försök att skydda humanitär verksamhet. Vidare undersöks hur erfarenheterna från AMIS har påverkat AU:s fredsoperationer i Somalia och Komorerna och uppbyggnaden av African Standby Force. AMIS var alltför liten för att nå sina mål, och led av brister i strategisk ledningsförmåga. Mandatet inkluderade att skydda civilbefolkningen, men denna uppgift var oklart formulerad. Därför tvingades befälhavare inom AMIS att själva tolka mandatet genom Rules of Engagement. För att upprätthålla tillräcklig force protection agerade AMIS mer passivt än vad mandatet tillät. AMIS närvaro förhindrade mord och fördrivning. På grund av dess begränsade resurser fortsatte dock våld mot civilbefolkningen och omfattande fördrivning, och AMIS stöd till fredsprocessen blev ringa. Operationen var beroende av stöd från omvärlden, främst EU. Utformningen av stödet gjorde dock att AMIS inte kunde planera långsiktigt. Framtida stöd till afrikanska fredsoperationer bör inriktas på att stödja både AU:s strategiska ledningsförmåga och att stödja enskilda afrikanska länder. Flera av AMIS svagheter kan observeras i senare AU-operationer. I Somalia godkände AU en alltför liten fredsoperation baserat på det felaktiga antagandet att FN skulle ta över operationen. AU:s operation i Komorerna har varit framgångsrik, men förberedelserna har liksom i AMIS-fallet påvisat splittring inom AU.