The Africa Mission in Burundi. Lessons Learned from the African Union's first Peace Operation

Författare:

  • Emma Svensson

Publiceringsdatum: 2008-09-08

Rapportnummer: FOI-R--2561--SE

Sidor: 24

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • AMIB
  • Afrikanska Unionen
  • Burundi
  • Sydafrika

Sammanfattning

Insatsen AMIB, African Mission in Burundi, deployerade i april 2003, efter eldupphöravtal mellan regeringen och olika rebellgrupper, med syfte att bland annat förbereda för en FN-insats. AMIB visar på att det tidigt fanns en ambition inom AU att aktivt delta i fredsfrämjande insatser. AMIB, som var en relativt liten insats, stabiliserade Burundi så pass att en FN-insats blev möjlig. Å andra sidan visar erfarenheterna från AMIB att det saknas både resurser och generell kapacitet inom AU och dess medlemsstater för att genomföra fredsfrämjande insatser. Detta var huvudanledningen till att AMIB inte kunde genomföra de uppgifter insatsen var satt att göra, vilket framför allt påverkade DDR-processen. Finansieringsproblemen var också ett resultat av det internationella samfundets ovilja att stödja insatsen. Detta gällde även AU:s medlemsstater vilket ledde till att AMIB till stor del blev beroende av ett enda land, Sydafrika.