Reidentification of ground targets in EO/IR- imagery

Författare:

 • Jörgen Karlholm
 • Joakim Rydell
 • Karl-Göran Stenborg
 • Morgan Ulvklo
 • Jonas Nygårds
 • Fredrik Hemström

Publiceringsdatum: 2008-11-21

Rapportnummer: FOI-R--2586--SE

Sidor: 44

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Spaning
 • övervakning
 • UAV
 • återigenkänning
 • detektion
 • målföljning
 • bildanalys

Sammanfattning

Rapporten beskriver aktuell status på utvecklingen av ett ramverk för återigenkänning av markmål i spaningsdata från flygburna sensorer som utvecklas vid FOI. Arbetet utförs inom projekten "ARCUS" och "Autonom Spaning". En komplex signalbehandlingskedja diskuteras i rapporten. Denna kedja innehåller följande delmoment: detektion, multimålföljning, visuell målföljare, segmentering, vyregistrering, egenskapsextraktion, återigenkänning, objektdatabas, planerare och operatörsinteraktion. Rapporten beskriver statusen för följande fyra arbeten: Utveckling av en initial återigenkänningsansats som baseras på CCM ( color co-occurance matrices). Denna ansats har verifierats mot simulerade sensordata inom det visuella våglängdsbandet. Integration av denna initiala ansats mot multimålföljning via HLA-gränssnitt inom MSS-lab vid FOI. Utveckling av en ny ansats som baseras på inlärning av effektiva sammanvägningar av deskriptorer för form och färg. Denna ansats har verifierats mot en internationell databas med tusentals högupplösta fotografier inom det visuella våglängdsbandet av hundratals civila bilmodeller. Klassificeringsprestanda på denna nya ansats bedöms vara världsledande. Ett fältförsök har genomförts vid FOI i Linköping för att systematiskt registrera ankommande bilar på parkeringsplatsen vid FOI. Fordonen har registrarats med ett flertal optiska sensorer inom de visuella och termiska våglängdsbanden. Fältförsöket beskrivs övergripande i rapporten och en ansats till annotering av sensordata ges.