African Union Mission in Somalia (AMISOM). Exemplifying African Union Peacekeeping Challenges

Författare:

  • Cecilia Hull
  • Emma Svensson

Publiceringsdatum: 2008-11-06

Rapportnummer: FOI-R--2596--SE

Sidor: 58

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Afrikanska Unionen
  • fredsfrämjande insatser
  • AMISOM
  • Somalia
  • Burundi modellen

Sammanfattning

AMISOM är Afrikanska Unionens tredje fredsbefrämjande insats. Operationen etablerades år 2007 och bemyndigades att uppgå till 8000 soldater men har haft stora svårigheter med styrkegenerering och isättandet av de trupper som faktiskt utlovats av medlemsstaterna pg av otillräckliga tillgångar hos både AU som institution och de afrikanska staterna. Brist på resurser, institutionell kapacitet och tillräcklig finansiering är utmaningar som erfarits av AU:s tidigare operationer, speciellt insatsen i Sudan, likväl som AMISOM. Som resultat har AMISOM förhindrats från att uppfylla sitt mandat och är högst beroende av framtida stöd ifrån utomstående parter och FN för att fullgöra sin uppgift.