FoTomo. Transportabelt röntgentomografisystem

Författare:

  • Håkan Örnhed

Publiceringsdatum: 2008-12-10

Rapportnummer: FOI-R--2600--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • 3D-avbildning
  • tomografi
  • datortomografi
  • DT

Sammanfattning

Denna rapport redogör för de resultat som har uppnåtts vid utvecklingen av FoTomo (FOI Tomograf), en förhållandevis enkel metod för datortomografi med i förhållande till andra tomografiska tekniker blygsamma utrustningskostnader. Denna metod kan hjälpa både FM och FMV när det kommer till materialprovningar. Metoden går att använda för bland annat analys av hemtagen ammunition från utlandstjänstgöring, inspektion av icke kända föremål och kontroll av vapensystem. Den utrustning FOI tagit fram är både transportabel och enkel att använda, programmet som utvärderar bilderna är skrivet på FOI och därför finns källkoden vilket gör att det är enkelt att göra ändringar efter hand och kunna göra speciallösningar för olika ändamål. Utrustningen är konstruerad för att användas tillsammans med explosivämnen.