State Failure on the High Seas - Reviewing the Somali Piracy

Författare:

  • Karl Sörenson

Publiceringsdatum: 2008-12-10

Rapportnummer: FOI-R--2610--SE

Sidor: 46

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Somalia
  • sjöröveri

Sammanfattning

Denna rapport gör i huvudsak ett påstående. De somaliska piraterna kommer inte att kunna stoppas enbart med marina medel. Härtill finns det två anledningar. För det första är strukturen för allt systematiskt sjöröveri, till vilken det somaliska sjöröveriet bör räknas, sådan att det är svårt att stoppa det endast genom att försöka förhindra och försvåra för piraternas farkoster. sjöröveri har alltid varit i behov av minst en säker hamn där den kan söka skydd, bunkra , och kanske viktigast av allt, lasta av och ta hand om bytet. för det andra gör den somaliska staten det svårt , med dess sönderfall i södern, osäkerhet i Puntland och relativa stabilitet i Somaliland, att på ett meningsfullt sätt komma åt grunden, eller incitamenten, till själva sjöröveriet. Den politiska situationen i Somalia är trängande och det är svårt att genomskåda kopplingarna mellan de olika regionerna och det komplexa somaliska klansystemet.