Beskrivning av spelmetodik för projekt VMS internationella insatser

Författare:

  • Erik Nordstrand
  • Eva Andersson

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2613--SE

Sidor: 53

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • spel
  • värdering
  • VMS
  • internationella insatser

Sammanfattning

Under 2007 genomfördes spel i FoT-projektet VMS Internationella Insatser med syftet att skapa underlag för FOI forskare att både värdera befintliga VMS-koncept och utveckla nya VMS-koncept för förband och system i internationella insatser. Med utgångspunkt i dagens förband och system genomfördes en serie kunskapsuppbyggande diskussionskrigsspel på taktisk/stridsteknisk nivå där samverkan mellan delsystem, plattformar och förband studerades och värderades. Resultaten från spelen användes av FOI forskare för att ta fram förslag på nya VMS-koncept för Försvarsmakten. Koncepten utgick både från teknikens möjligheter och från det eftersträvad taktiska uppträdandet vid lösandet av de spelade försvarsmaktsuppgifterna. Under år 2008 genomfördes värderingsspel i huvudsak baserade på samma spelmetodik som användes under spelen 2007 för att värdera användbarheten och effekten av dessa nya koncept . Den prövade spelmetodiken fungerade väl och redovisas i denna rapport.