Trådlösa nätverk för undervattensövervakning; Statusrapport för första året 2008

Författare:

  • Stefan Petrovic
  • Tommy Öberg

Publiceringsdatum: 2008-12-16

Rapportnummer: FOI-R--2671--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • sensornätverk
  • detektion
  • undervattensövervakning
  • undervattenskommunikation

Sammanfattning

I denna användarrapport beskrivs det inledande arbetet i projektet: trådlösa nätverk för undervattensövervakning. Projektet ingår i FOI:s strategiska forskningskärnor. Syftet är att undersöka hur ett enkelt utläggbart trådlöst sensornätveerk för övervakning av vattenvolymer kan utformas. Sensornätverket placeras på botten och kommunikation med omvärlden sker med akustisk undervattenskommunikation, utrustningen avses vara batteridriven. Fokus i forskningen ligger på signalbehandlingen där distribuerad detektion är ett huvudområde. en simuleringsmodell av nätverket som innefattar detektion och kommunikationens begränsningar har gjorts. Den distribuerade detektionen bygger i sin nuvarande form på att noderna delger varandra sina mätningar varefter beslut fattas i vardera nod och därefter görs en omröstning. Om alternativet att ett intrång pågår vinner, larmas övervakningscentralen, därefter återgår noderna till spaningsnod. Som ett exempel har metoden använts för att detektera dykare. De akustiska särdragen för andningsljuden har använts i nätverket och resultaten är goda. Arbetet fortsätter även under 2009.