KUPAL. Försvarets kunskapsportal

Författare:

  • Pär-Anders Albinsson
  • Anders Törne
  • Johan Bengtsson
  • Björn Lindahl

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2681--SE

Sidor: 70

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • KUPAL
  • Försvarets kunskapsportal
  • nyttiggörande av forskning

Sammanfattning

Försvarets kunskapsportal, KUPAL, är ett webbaserat wiki-inspirerat informationshanteringssystem, tillgängligt1 från FM, FOI, FHS och FMV. Syftet med KUPAL är, i korthet, att göra det tydligt hur forsknings- och utvecklingsarbete vid FOI, FHS och FMV relaterar till FM:s behov samt att underlätta för FM att komma åt och nyttiggöra de resultat som kommer från verksamheten vid FoU-myndigheterna. Denna rapport beskriver hela KUPAL:s historia, från förstudie till skarpt verktyg, samt ger ett tekniskt underlag som medger ett framtida överlämnande av fortsatt underhåll och utveckling.