Pakistan - Consequences of Deteriorating Security in Afghanistan

Författare:

 • Kristina Zetterlund

Publiceringsdatum: 2009-02-17

Rapportnummer: FOI-R--2683--SE

Sidor: 164

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Pakistan
 • Afghanistan
 • Indien
 • Kina
 • Iran
 • USA
 • NATO
 • terrorism
 • Al Qaeda
 • taliban
 • Sydasien
 • kärnvapen

Sammanfattning

Pakistan har hamnat i världens fokus till följd av en rad politiska, ekonomiska och säkerhetsrelaterade händelser. Ökad insikt i att Pakistan spelar en kritisk roll för ett stabilare Afghanistan har också riktat strålkastarna mot landet. Med det växande intresset finns också en ökad önskan att fördjupa kunskapen om regionen. Denna rapport sammanför en grupp av internationellt ledande Pakistanexperter som här analyserar utvecklingen i Pakistan. För att påvisa de regionala kopplingarna har skribenterna analyserat olika frågor med ett försämrat säkerhetsläge i Afghanistan som utgångspunkt. Rapportens målsättning är att granska utvecklingen i Pakristan från ett inrikes-, regionalt och internationellt perspektiv.