Koncept, metodik och verktyg för effektbaserad ledning (EBL). Slutrapport

Författare:

  • Jenny Lindoff

Publiceringsdatum: 2009-01-29

Rapportnummer: FOI-R--2705--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • koncept
  • effektbaserad ledning
  • EBAO
  • MNE

Sammanfattning

Syftet med föreliggande rapport är att ge en kort sammanfattning av den verksamhet som FoT-projektet Koncept, metodik och verktyg för effektbaserad ledning (EBL) genomfört under tre år samt lista de produkter som genererats inom ramen för projektet. Projektet har, i enlighet med kundens önskemål, kombinerat långsiktiga forskningsinsatser med mer kortsiktig problemlösning och direktstödjande verksamhet med tydlig koppling till militär doktrin- och konceptutveckling. Rapporten sammanfattar den verksamhet som bedrivits inom ramen för EBL-projektet. Bifogat till rapporten finns en cd-skiva innehållande de rapporter som publicerats inom ramen för projektet.