Russia in Perspective. Scenarios of Russia's Economic Future 10 to 20 years Ahead

Författare:

 • Susanne Oxenstierna

Publiceringsdatum: 2009-07-07

Rapportnummer: FOI-R--2774--SE

Sidor: 62

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ekonomisk utveckling
 • Ryssland
 • scenario
 • tillväxt
 • arbetskraft
 • kapital
 • investeringar
 • ekonomiskt system
 • konkurrens
 • olja
 • gas
 • kärnkraft
 • militär sektor

Sammanfattning

Syftet med studien är att utveckla scenarion över den ekonomiska utvecklingen i Ryssland 10-20 år framåt genom att studera trenderna i de viktigaste ekonomiska tillväxtvariablerna - arbetskraft, kapital, energiutbud och teknisk utveckling. Tre scenarion utvecklas som har fått låna namn och politisk färg av tre historiska ryska ledare: Peter den Store, Batu Khan och Alexander III. Dessutom diskuteras egenskaperna hos det ryska ekonomiska systemet, dvs, den ryska kapitalismen och marknadsekonomin, eftersom det är det som sätter de ekonomiska ramarna för den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska politiken. Studien visar att de största utmaningarna för Rysslands fortsatta ekonomiska tillväxt är den kraftiga nedgången i arbetskraften, långsam teknisk utveckling och produktivitetstillväxt, hög energianvändning och högt beroende av det externa oljepriset, en monopolistisk inhemsk gasmarknad, och ofullständig konkurrens i många sektorer. Den utrikespolitiska, säkerhetspolitiska och inhemskt politiska utvecklingen analyseras inte i denna ekonomiska rapport. Antaganden om den politiska situationen ansätts enbart i de olika scenarierna.