Nuclear Treaty Verification at FOI

Författare:

  • Anders Ringbom

Publiceringsdatum: 2009-08-10

Rapportnummer: FOI-R--2790--SE

Sidor: 25

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • verifikation
  • CTBT
  • radionuklider
  • seismologi

Sammanfattning

Utveckling av verifikationstekniker för att detektera kärnvapenprov har varit ett huvudintresse för FOI i årtionden. Denna verksamhet har varit och är fortfarande huvudsakligen finansieratd av UD. Huvudsyftet är att förse regeringen och svenska myndigheter med teknisk expertis som kan användas i det internationella förhandlingsarbetetarbetet inom olika kontrollregimer för kärnvapen, samt att bidra till uppbyggandent av dessa regimer. Idag utför FOI forskning och utveckling huvudsakligen inom detektion av luftburna radionuklider (med tonvikt på radioaktivt xenon) och seismologi. En stor del av arbetet är integrerat i uppbyggnaden av verifikationssystemet för övervakning av det fullständiga provstoppsavtalet (CTBT). Denna rapport sammanfattar de aktiviteter som genomförts inom detta forskningsområde under 2008. Rapporten innehåller ockå en kort beskrivning av den utrustning som används i forskningen.