Are games more than fun? - Motivational aspects on digital games

Författare:

 • Sandra Johansson
 • Staffan Nählinder
 • Peter Berggren

Publiceringsdatum: 2009-08-25

Rapportnummer: FOI-R--2796--SE

Sidor: 30

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • spel
 • underhållning
 • undervisning
 • motivation
 • serious games
 • digital
 • game-based learnin
 • e-learning

Sammanfattning

Användandet av spel som ett kraftfullt verktyg växer sig allt starkare inom träning. Att använda spel som en träningsmetod kan ge ökad motivation, något som ger ökad inlärning. Denna studie undersöker varför vi spelar, och vad som gör att vi fortsätter spela. Studien består av två delar; en fokusgrupp och en webbenkät. Resultaten visar att människor föredrar att spela tillsammans med andra, och att de främst spelar på grund av underhållning, tidsfördriv och gemenskap. Resultaten visar också att deltagarna var överens om fem olika egenskaper som ett spel måste ha för att de ska vilja spela; skön spelkänsla i form av effekter som musik, karaktärer och miljö, variation i uppgifter, successivt ökande svårighetsgrad, en spännande handling och att spelet måste vara enkelt att förstå. Dessa resultat är viktiga för att de visar vilka faktorer speldesigners måste ta hänsyn till när de designar spel för träning. Trots allt, underhållning och intrinsic motivation i spel är några av de främsta och generella anledningar till varför människor spelar och varför de lär sig något. Spel som endast designas för träning är således dömda att misslyckas.