Rymdteknologins spridning, Ett nytt hot mot Sverige och Försvarsmakten?

Författare:

  • Christer Andersson
  • John Rydqvist

Publiceringsdatum: 2010-02-16

Rapportnummer: FOI-R--2873--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • rymdteknik
  • satelliter
  • hotbild
  • proliferation
  • internationella insatser
  • bildunderrättelser
  • rymdlägesbild

Sammanfattning

Rymdtekniken har det senaste årtiondet spridits till allt fler aktörer. Både nya rymdstationer och icke-statliga grupperingar använder idag regelbundet olika rymdtjänster. Många länder har dessutom ambitionen att skapa en egen oberoende rymdförmåga och utvecklar därför målmedvetet ett omfattande tekniskt kunnande på området. Ofta sker denna utveckling med hjälp av andra länder med mogen rymdteknik.Drivkrafterna för spridningen av rymdtekniken är en blandning av nationell stolthet, säkerhetskrav och tillväxtförhoppningar. Den hotbild som de nya rymdtjänsterna skapar gentemot Försvarsmakten och Sverige är mångfacetterad. Hotbilden kan exempelvis bestå av en mer intensiv underrättelsebevakning, en förbättrad lägesbild med mer detaljerade målangivelser, och en förstärkt ledningsfunktion hos motståndaren. Försvarsmakten har under samma period som rymdtekniken spridits börjat verka i nya geografiska områden och under helt nya premisser där Sverige bland annat kan ta ställning mot lokala motståndare. Hotbilden mot svensk trupp har i och med dessa förutsättningar ökat markant.Denna hotbild förstärks nu av de nya rymdbaserade hoten antingen genom att motståndaren själv använder enklare rymdtjänster, eller genom att denna får stöd av allierade motståndare med mer avancerad rymdförmåga. Rapporten beskriver översiktligt olika rymdförmågor, rymdteknikens spridning och något av dess inverkan på svenska försvaret. I rapporten rekommenderas Försvarsmakten att ta denna nya hotbild på allvar, att öka kunskapen om problemet hos sin personal och att ta initiativ till att skapa en svensk förmåga till rymdlägesbild.