Study of jet engine plume phenomena on laser beam pointing and tracking. Work Package 2 TA108.019 Laser Beam propagation and imaging through severe environments

Författare:

  • Markus Henriksson
  • Dirk Seiffer
  • Lars Sjöqvist
  • Ruy Deron
  • Ric Schleijpen

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2875--SE

Sidor: 28

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • DIRCM
  • laser
  • turbulens
  • jetmotorer

Sammanfattning

Optiska system monterade på flygande plattformar kommer att störas av avgasutblåset från motorerna när de riktas bakåt. Den höga turbulensnivå som bildas när varma avgaser med hög hastighet blandas med den omgivande luften kan ge allvarliga begränsningar i prestanda hos systemen. Speciellt allvarligt är detta för skyddssystem som DIRCM ("Directed InfraRed Counter Measures") som kan behöva peka nära eller delvis genom motorplymen för att skydda mot robotangrepp bakifrån. För att studera dessa effekter har inom samarbetet TA108.019 en mätkampanj genomförts vid en nedskalad jetmotortestrigg på Volvo Aero i Trollhättan. Turbulenseffekterna mättes där genom att studera laserstrålar som propagerade längs och tvärs flödesriktningen från motorn. Mätningarna visade att en laserstråle som propagerade längs motoraxeln beroende på motorpådrag och avstånd till motoraxeln ändrade riktning med upp till 350 µrad (rms). Detta är mer än vad som förväntas i atmosfären över relevanta avstånd och är tillräckligt för att ge en kraftig försämring av effektiviteten hos ett DIRCM-system. Med en fullskalig motor förväntas effekterna öka och störning av en robotmålsökare kan då troligen inte uppnås om systemet måste peka genom centrum på motorplymen.