Anläggningsskydd med fokus på internationella insatser - slutrapport 2007-2009

Författare:

  • Martin Nilsson

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2894--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • anläggningar
  • vepenhot
  • skyddsprinciper
  • skyddslösningar
  • försök

Sammanfattning

FOI har under åren 2007-2009 genomfört projektet "Anläggningsskydd med fokus på internationella insatser". Målet med denna rapport är att ge en överblick till projektet och projektets omgivning i form av frågeställningar, informationsflöden och angränsande verksamheter samt att överskådligt redogöra för uppnådda resultat. Under 2007 var frågeställningarna projektet skulle arbeta med: 1. Hur ska skyddslösningar utformas för att möta terror- och sabotagehot framförallt vid internationella insatser? 2. Hur skall skydd utformas för att möta hotet från RSV, projektiler och andra verkansformer? Under de två senaste åren har frågeställningarna som projektet skall arbeta med varit: 1. Vilka vapenhot (inkl terror- & sabotagehot) finns mot anläggningar och stridskrafter i/vid anläggningar i form av camper, stridsvärn och dylikt? 2. Vilka principer kan användas för att skydda mot vapenhoten enligt ovan? 3. Hur ska funktionen hos anläggningsskydd kunna provas och beräknas? Utifrån de tre frågeställningarna diskuteras flödet av information till och från projektet, angränsande verksamhet och de genomförda studierna.