Multi-optical mine detection system (MOMS) - Final report

Författare:

  • Dietmar Letalick
  • Ingmar Renhorn
  • Ove Steinvall

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2902--SE

Sidor: 58

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • mindetektion
  • elektrooptiska
  • sensorer
  • hyperspektrala
  • sensorer

Sammanfattning

Det övergripande målet för MOMS har varit att ge kunskap och kompetens för snabb detektion av ytlagda minor. Fokus för MOMS-projektet var värdering av koncept; att analysera och beskriva möjligheter och brister med olika sensorkombinationer och koncept. Ett antal sensorkoncept med aktiva och passiva EOsensorer har beskrivits. Den spatiella upplösningen hos en sensor måste medge flera pixlar på målet. Även för att analysera spektrala likheter mellan objekt måste upplösningen vara så bra att tillräckligt med data finns för att få bra statistik för varje objekt. Detektion av minor i vegetation är oftast enklare om sensorn tittar rakt ned. I ett flygburet sensorpaket måste hög upplösning kombineras med snabb avsökningsförmåga. I ett optimalt system ingår troligen en kombination av flygfarkost (UAV) och markfordon. Bland de metoder för signalbehandling som studerats framstår anomalidetektion som en nyckelkomponent i ett systemkoncept. Dessutom kan denna teknik troligen användas för detektion av andra objekt, t.ex. IED. Fusion mellan sensordata från olika sensortyper har visats vara framgångsrikt och ett sätt att minska antalet falsklarm vid detektion. För klassificering tror vi att det behövs en operatör. Automatisk måligenkänning är ett stöd men det slutliga beslutet eller verifieringen av en mina eller IED måste göras av en människa. De flesta sensorer, metoder och tekniker för signalbehandling som har använts i MOMS är också relevanta för IED-problemet. I rapporten ges en översikt över nuvarande teknologi och utvecklingstrender.