Ett nationellt centrum för SCADA-säkerhet

Författare:

  • Amund Hunstad
  • Mikael Wedlin

Publiceringsdatum: 2010-03-15

Rapportnummer: FOI-R--2945--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • SCADA
  • kontrollsystem
  • Nationellt centrum

Sammanfattning

Rapporten beskriver viktiga förutsättningar för upprättandet av ett nationellt centrum inom SCADA-säkerhet, samt ger en konkret beskrivning för hur ett sådant centrum kan byggas upp och bemannas