Improviserad avslagare för röjning av konventionell ammunition

Författare:

  • Magnus Isberg
  • Svante Karlsson
  • Jonas Lundgren
  • Magnus Bergh

Publiceringsdatum: 2010-06-14

Rapportnummer: FOI-R--2991--SE

Sidor: 16

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Improviserad
  • avslagare
  • ammunitionsröjning

Sammanfattning

Denna rapport syftar till att verifiera funktion hos en improviserad avslagare för röjning av konventionell ammunition. Rapporten visar konstruktionen, förfarandet vid användning och resultatet efter användning.