Energetiska material med tillämpningar. Konferensbidrag jan - juni 2010

Författare:

  • Carina Eldsäter

Publiceringsdatum: 2010-08-13

Rapportnummer: FOI-R--2994--SE

Sidor: 42

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • lågkänslighet
  • hög prestanda
  • explosivämnen
  • sprängämnen
  • raketkrut
  • oxidatorer

Sammanfattning

Projekten Energetiska material med tillämpningar och Energetiska material - tekniköverföring bedriver verksamhet som är inriktad mot energetiska material med låg känslighet (IM) och energetiska material med hög prestanda (t.ex. burna vapen och undervattensstridsdelar). Verksamheten rör utveckling och framtagning av förbättrade energetiska material samt bedömning/experimentell utvärdering av hur dessa kan utnyttjas för verkans-, utskjutnings- och framdrivningsändamål. Denna lägesrapport innehåller fem konferensbidrag som presenterats under första halvåret 2010. Två av dem presenterades vid 14th International Detonation Symposium i Idahoe, USA. Ett av dem har presenterats vid 2010 Space Propulsion Conference i San Sebastian, Spanien. Ett av dem fanns med vid 13th International Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials, Pardubice, Tjeckien och det femte ska presenteras vid 41th International Annual Conference of ICT, Karlsruhe, Tyskland. De handlar om lågkänsliga explosivämnen och sprängämnen, om rökfria högpresterande raketkrut samt om nya rökfria oxidatorer med hög prestanda.