Metodik för teknisk värdering av sensorsystem med MSSLab

Författare:

  • Fredrik Näsström
  • Leif Carlsson
  • Tomas Chevalier
  • Jörgen Karlholm
  • Thomas Svensson

Publiceringsdatum: 2010-09-07

Rapportnummer: FOI-R--3004--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • värdering
  • sensorsystem
  • sensorprestanda
  • MSSLab

Sammanfattning

Projektet SIMSENS (Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering) har i uppgift att utveckla en simuleringsmiljö för värdering av sensorsystem i olika miljöer, väderförhållanden och tidpunkter. Simuleringsverktyget som vidareutvecklats för detta är MSSLab (MultiSensorSimuleringsLab). I den-na rapport beskrivs status på arbetet med att utveckla och testa metodiker för värdering av sensorsystem med MSSLab. Denna rapport innehåller en sammanställning av olika metoder och verktyg som kan användas vid teknisk värdering av optroniksystem och radarsy-stem. Några av dessa har sedan testats för att analysera deras förmåga att estimera sensorprestanda. En metodik för estimering av sensorprestanda som bygger på Bayesiansk skattning har vidareutvecklats. En stor fördel med denna metodik är att man direkt får ett mått på informationsinnehållet i sensordata. Vi har studerat hur sensorbrusnivåer, pixelupplösning och betraktelseriktningar påverkar identi-fieringsprestanda. Metoden kan till exempel användas för att undersöka om ett fordon har en signatur som gör den lätt att identifiera med den testade sensorn.