Modellbaserad representation av Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten

Författare:

  • Magnus Sparf

Publiceringsdatum: 2010-09-20

Rapportnummer: FOI-R--3017--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Försvarsmakten
  • styrdokument
  • MODAF
  • modellbaserat
  • tillämpningsmetamodell

Sammanfattning

Rapporten visar hur en modellbaserad beskrivning av dokumentet Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten kan tas fram med stöd av ett kvalificerat beskrivningsramverk och ett informationshanteringsverktyg. Styrdokumentets innehåll analyseras och relateras till närliggande dokument. Därefter beskrivs hur dessa dokument, såsom Spårbarhetsmodellen och Nato Task List, kan användas för att utöka den modellbaserade beskrivningen. Som ramverk används Ministry of Defence Architecture Framework (MODAFT) och som verktyg används MooD Business Architect. Rapportens slutsatser pekar framförallt på att MODAF är tillämpbart som beskrivningsramverk i förhållande till innehållet i befintligt styrdokument. En grundläggande slutsats tar upp hur det i framtida arbeten måste ske en konsolidering av informationen i styrdokumentet, Spårbarhetsmodellen och Försvarsmaktens regleringsbrev samt att förändringsmålen i styrdokumentet behöver göras mätbara.