Fragmentering och utkast av splitter

Författare:

  • Martin Nilsson

Publiceringsdatum: 2011-03-08

Rapportnummer: FOI-R--3097--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • splitter
  • fragmentering
  • experiment
  • modeller

Sammanfattning

Målet med detta arbete är att i en rapport sammanfatta alla delar av kedjan från stridsdel till verkansbeskrivning. För varje länk i kedjan görs ett försök till sammanställning av dels existerande metoder och dels kunskapsluckor och förslag på framtida arbete. Rapporten behandlar inte frågor kring risk och sårbarhet hos system eller människa. I rapporten behandlas kortfattat skillnaderna mellan förfragmentering, styrd fragmentering och naturlig fragmentering och primära och sekundära splitter. Vidare beskrivs provningsmetoder och modeller för fragmentering, utkastningsvinklar och -hastigheter, luftbromsning och penetration. I ett separat kapitel sammanställs olika standarder och specifikationer rörande splittersimulatorer. En målsättning är att löpande uppdatera denna rapport.