Pålitliga plattformar

Författare:

  • Jacob Löfvenberg
  • Kristoffer Lundholm

Publiceringsdatum: 2010-12-31

Rapportnummer: FOI-R--3136--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • IT-säkerhet
  • säker plattform
  • trusted platform
  • TPM

Sammanfattning

Mjukvarubaserade plattformar med hög tillförlitlighet har många användningar inom IT-säkerhetsområdet. De kan benämnas med olika namn, men gemensamt för dem är att det på något sätt går att verifiera att mjukvaran inte förändrats sedan den installerats i maskinen. I rapporten definieras och diskuteras begreppet "pålitlig plattform" för denna typ av system. Olika tekniker för att bygga pålitliga plattformar beskrivs och nyttan med sådana plattformar för Försvarsmakten förklaras.