Informationsarenan som begrepp

Författare:

  • Mikael Wedlin

Publiceringsdatum: 2011-03-14

Rapportnummer: FOI-R--3157--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Cyber
  • CNO
  • Internet
  • cyberspace
  • cyberarena

Sammanfattning

I arbetet med PerP 2009 har författaren haft att förhålla sig till begreppet "Arena Cyber". Vi fick med anledning av den, visserligen innovativa, men oerhört vagt definierade nya arenan tillfälle att reflektera något över hur vi beskriver CNO (Computer Network Operations) som område. Den hypotes som framförs i denna rapport är att den arena som vi studerar bör vara Internet. Särskiljande egenskaper för denna arena skulle då vara: - Arenan är sant global utan några tydliga landsgränser. - All förflyttning inom arenan är momentan i jämförelse med andra arenor. Att definiera arenan som Internet gör att det är rimligt att åtminstone kunna skapa kompatibla begreppsapparater vid jämförelser med övriga arenor (sjö, mark, luft samt rymd). Samtidigt är avgränsningen inte så stor som man kan förledas att tro.