A Generic Model of Aircraft Dynamics

Författare:

  • John Robinson

Publiceringsdatum: 2012-05-24

Rapportnummer: FOI-R--3185--SE

Sidor: 50

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Flygmekanik
  • Flygplansmodell

Sammanfattning

Rapporten beskriver en generisk flygplansmodell som baseras på en förenkling av den fulla stelkroppsdynamiken som oftast används vid realistiska simuleringar. Modellen är tillämpbar både för pilotstyrda simuleringar och modellering av autonomt beteende i de fall då det finns en planeringsfunktion eller beteendegenerator tillgänglig. För de senare typerna av tillämpningar finns det inkluderat i modellen en enkel autopilot som klarar att följa commandon för hastighetsvektorn. Speciell vikt har lagts vid att synliggöra de olika antaganden som använts vid framtagandet av modellen. Detta gör det lätt att anpassa modellen till andra tillämpningar, såsom "bant-to-turn"-opererade missiler och flygplan med ickestandard konfiguration.