IR&EO measurements facilities v 11-1

Författare:

 • Thomas Svensson
 • A Sargsyan
 • Roland Lindell
 • Jörgen Ahlberg
 • David Bergström
 • Stefan Björkert
 • Staffan Cronström
 • Tomas Hallberg

Publiceringsdatum: 2011-06-27

Rapportnummer: FOI-R--3211--SE

Sidor: 117

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • mätutrustning
 • IR
 • EO
 • kalibrering
 • mjukvara
 • multispektral
 • hyperspektral
 • sensorprestanda
 • strålningsreferenser

Sammanfattning

Denna rapport ger en överblick av experimentella resurser inom IR/EO-området. Instrumentbeskrivningar är oftast inkluderade i mätrapporter. Dock innehåller sällan en enskild rapport all relevant information om en sensor. Dessutom kan informationen delvis vara inaktuell på grund av uppgradering av instrument och mjukvaror. Syftet med rapporten har varit att samla ihop all relevant information om regelbundet använda eller nyanskaffade resurser i syfte att ha ett enda dokument som referenskälla. Målet är att i framtiden göra regelbundna uppdateringar av innehållet.