Kostnadsutveckling för försvarsmateriel

Författare:

  • Peter Nordlund
  • Janne Åkerström
  • Bernt Öström
  • Helge Löfstedt

Publiceringsdatum: 2011-06-20

Rapportnummer: FOI-R--3213--SE

Sidor: 60

Skriven på: Svenska