Militär planering och beslutsfattande - en översikt

Författare:

  • Janne Åkerström

Publiceringsdatum: 2011-08-16

Rapportnummer: FOI-R--3224--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Planering
  • militär planering
  • planeringsprocess
  • beslutsprocess
  • NATO
  • COPD

Sammanfattning

För den som inte är insatt i militär planering kan den militära planerings- och beslutsprocessen ibland te sig komplex. I syfte att ge en snabb inblick i militär planering har två dokument, NATO Comprehensive Operations Planning Directive och USA FM 101-5, the Military Decision Making Process sammanfattats och översatts till svenska.