Att bemöta ASAT-hotet. Förutsättningar för Försvarsmakten med rymdlägesbild

Författare:

  • Eva Bernhardsdotter
  • Christer Andersson
  • Lisa Rosenqvist

Publiceringsdatum: 2011-12-27

Rapportnummer: FOI-R--3294--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • ASAT
  • rymd
  • rymdlägesbild
  • rymdsystem

Sammanfattning

I denna rapport beskrivs kortfattat hotet från antisatellitvapen (ASAT-vapen). Denna typ av vapen inkluderar dels vapen såsom ballistiska robotar och satelliter, dels vapen som nyttjar laser och mikrovågor. Andra hot mot satelliter inkluderar störning av satellitsignalen, cyberattacker och fysiska attacker mot markstationer. Rymdsystem utgör en del av vår kritiska infrastruktur och det är därför av stor vikt att infrastrukturen i rymden skyddas. Olika tillvägagångssätt för att skydda rymdsystem presenteras i rapporten. Fokus ligger på att skapa en rymdlägesbild som förutom att övervaka föremål i rymden vilka kan skada egna satelliter även utgör ett verktyg för att upptäcka och avskräcka från attacker mot rymdsystem samt för verifikation av avtal. Möjligheten att använda den svenska satellitduon Prisma härvidlag som teknikdemonstrator beskrivs också i rapporten. Slutligen diskuteras hur Sverige och Försvarsmakten, i jämförelse med USA och Europa, kan förhålla sig till ASAT-hotet och till säkerställandet av en fungerande infrastruktur i rymden.