Vapensystemvärdering – Sammanfattning av verksamheten under 2011

Författare:

  • Peter Strömbäck

Publiceringsdatum: 2011-12-15

Rapportnummer: FOI-R--3305--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Vapensystemvärdering
  • PKG
  • ECF
  • SPACIDO
  • tändrör

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar de aktiviteter som under 2011 genomförts inom FoTprojektet Vapensystemvärdering. Fokus har under 2011 legat på forskning och utveckling av metoder för värdering av långräckviddiga vapensystem med precisionsbekämpning. De mest framträdande delaktiviteterna för att möjliggöra denna värdering har under 2011 varit modellering och simulering av spinnande projektiler med bankorrigerande tändrör samt framdrivning med ramjet motorer. Arbete har också genomförts inom områdena slutfaststyrning med bildalstrande målsökare och utveckling av verktyg för värdering av vapensystem. Ovanstående aktiviteter beskrivs kortfattat i denna rapport tillsammans med nyttan av den uppbyggda kunskapen, metoderna och verktygen samt hur kunskap spridits inom Försvarsmakten.