Årsrapport Verktyg för informationshantering och analys (VIA) 2011

Författare:

 • Christian Mårtenson
 • Henrik Artman
 • Joel Brynielsson
 • Marianela Garcia Lozano
 • Tove Gustavi
 • Andreas Horndahl
 • Pontus Hörling
 • Fredrik Johansson
 • Ronnie Johansson
 • Lisa Kaati
 • Daniel Oskarsson
 • Therese Palm
 • Pontus Svenson

Publiceringsdatum: 2011-12-27

Rapportnummer: FOI-R--3320--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • informationshantering
 • informationsfusion
 • underrättelseanalys

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar verksamheten i projektet Verktyg för informations-hantering och analys under 2011, projektets andra år av tre. Under året har det tekniska arbetet inom bland annat hypoteshantering, analys av sociala nätverk, semantiska tekniker för informationshantering och textanalys fördjupats och kopplats till den användarstudie som genomfördes 2010. Implementationsarbete inför slutdemonstration 2012 har också påbörjats.