Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering. Årsrapport 2011

Författare:

 • Fredrik Näsström
 • Jonas Allvar
 • Jimmy Berggren
 • Tomas Chevalier
 • Robert Forsgren
 • Hans Habberstad
 • Johan Hedström
 • Fredrik Hemström
 • Gustaf Hendeby
 • Mikael Karlsson
 • Andreas Persson

Publiceringsdatum: 2011-12-27

Rapportnummer: FOI-R--3357--SE

Sidor: 41

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • simulering
 • modellering
 • värdering
 • akustik
 • IR
 • laser
 • radar

Sammanfattning

Projektet SIMSENS (Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering) har i uppgift att utveckla en gemensam simuleringsmiljö för värdering av sensorsystem i olika miljöer, väderförhållanden och tidpunkter. Simuleringsverktyget som vidareutvecklas för detta är MSSLab (MultiSensorSimuleringsLab). I SIMSENSprojektet har olika simuleringsmodeller för terräng, objekt och sensorer utvecklats för att göra detta möjligt. I denna rapport beskrivs arbetet som bedrivits i projektet under 2011. För att kunna göra noggranna simuleringar av sensorsystem i olika miljöer krävs terrängmodeller med hög kvalitet. I MSSLab kan sensorsystem nu simuleras i terrängmodellerna: Kvarn, Norrköping och Mellanöstern. Ett mycket viktigt arbete har varit att ta fram en automatisk metodik för materialklassificering av terrängmodeller. Den framtagna metodiken har i år använts för att materialklassificera de tre omvärldsmodellerna. För noggranna simuleringar av sensorsystem är det även mycket viktigt att objektmodellerna är av hög kvalitet. Ett 3D-modellbibliotek med olika objekt och människor har vidareutvecklats för detta. För att göra det möjligt att simulera sensordata med animerade människor har HLAS (High Level Animation System) vidareutvecklats med nya beteenden för de animerade människorna. Ett omfattande arbete har varit att vidareutveckla de olika sensormodellerna i MSSLab. Under året har sensormodeller för akustik, IR och laser vidareutvecklats inom projektet. Ett scenario har simulerats med de vidareutvecklade simuleringsmodellerna för att studera sensorprestanda ur ett systemperspektiv. Syftet med det simulerade scenariot är att studera möjligheten att automatiskt upptäcka människor från ett UAV-system. Prestanda för detektion och målföljning har studerats för detta scenario. Ljudutbredningen från ett UAV-system har även simulerats, för att studera det akustiska upptäcktsavståndet.